Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Политика за бисквитки

Şişecam използва бисквитки за осигуряване на по-добро преживяване на посетителите на уебсайта на компанията. Натиснете тук за повече информация относно Политиката ни за бисквитки.

Informativa sui Cookie

Şişecam utilizza i cookie per fornire una migliore esperienza agli utenti del suo sito web. Clicca qui per ulteriori informazioni sulla nostra Informativa sui Cookie.

Политика в отношении файлов cookie

Şişecam использует файлы cookie, чтобы пользователи могли комфортно посещать наш сайт. Нажмите сюда , чтобы ознакомиться с Политикой в отношении файлов cookie.

Поверителност

Политика за поверителност съгласно член 13 от Регламент ЕС № 679/2016

Целта на тази политика е да ви информира за личните данни, които можем да съберем чрез вашето взаимодействие с уебсайта www.sisecam.com.tr („Уебсайт“). Използваме възможността да ви информираме, че личните данни, предоставени или автоматично събрани от системата, ще бъдат обработвани с помощта на ръчни и автоматизирани инструменти в съответствие с разпоредбите, установени в Регламент ЕС № 679/2016 („GDPR“) и в българския Закон за защита на личните данни (т.нар. „ЗЗЛД“), както и измененията и допълненията към него.

Администратор

T. Sise ve Cam Fabrikaları A.S. („Sisecam“) със седалище в Icmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 44 A Тузла, Истанбул / Турция,

имейл: dataprivacy@sisecam.com

Събирани лични данни

По време на вашето взаимодействие с Уебсайта можем да събираме следните лични данни, които ви принадлежат:

 • Данни за сърфирането: данни, които се събират автоматично по време на сърфиране, като (i) статичен и динамичен IP-адрес, имената на домейните на компютрите и терминалното оборудване, използвани от всеки потребител, URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) адреси на заявени ресурси, времето на такива заявки, използваният метод за подаване на дадена заявка до сървъра, размера на върнатия файл, цифров код, свързан със състоянието на отговора на сървъра (успешно изпълнено, грешка и т.н.) и други параметри, свързани с потребителската операционна система и компютърна среда. На Уебсайта използваме така наречените бисквитки. За да разберете какви бисквитки използваме и как обработваме лични данни, събрани чрез тяхното използване, моля, вижте нашата Политика за бисквитки на Уебсайта тук.
 • Други лични данни: данни, които се събират на доброволна основа, т.е. предоставени от вас за получаване на услуги или информация (като нашия бюлетин или отговор на вашата заявка) име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл адрес, възраст, дата на раждане, професия и всички свързани със сектора данни.

Цел на обработката и правно основание за обработка

Личните данни, предоставени директно от вас и/или събрани чрез попълнени формуляри, ще бъдат обработвани за следните цели:

 • (a) за маркетингови цели (директни продажби, изпращане на рекламни материали, извършване на пазарни проучвания, търговска комуникация, проучване на степента на удовлетвореност на клиентите) и изпращане на маркетингови съобщения по пощата, имейл и/или СМС/MMS, свързани с продукти / услуги, предлагани от Sisecam и / или други компании от групата на Sisecam,
 • (b) за целите на профилирането, за да може да ви изпращаме персонализирани промоционални маркетингови комуникационни материали въз основа на продуктите и услугите, които сте закупили от нас за период от една година, както и на другите данни, които сте предоставили на Sisecam, когато сте се свързали с Sisecam,
 • (c) за да бъдат предприети действия по ваше искане преди сключване на договор
 • (d) за да ви предоставим уеб базирани услуги, да извличаме статистическа информация за използването на услуги и да проверяваме функционирането на услугите;
 • (e) за целите на установяване, упражняване или защита на правни искове,
 • (f) за други цели, разрешени съгласно приложимото законодателство.

Данните за сърфиране ще бъдат обработвани за извличане на статистическа информация за използването на услугата (най-посещаваните страници, посетители по час/дата, географски райони на произход и т.н.) и за проверка на функционирането на услугите.

Обработката на лични данни, събрани за целите, посочени в точки (а) и (b), се основава на вашето изрично съгласие (раздел 6, параграф 1, точка А от GDPR). Имате право да оттеглите съгласието си или да възразите по всяко време и безплатно срещу обработката на вашите лични данни за такива цели, като ни пишете на посочения по-горе имейл адрес. Във връзка с промоционални/маркетингови съобщения, изпратени чрез електронна поща, можете да оттеглите съгласието си за обработката на вашия имейл адрес за маркетингови цели, като кликнете върху връзката за анулиране (отказ) във всеки промоционален имейл. Обработката на определени лични данни може да е необходима за спазване на законово задължение (т.е. дата на раждане за спазване на раздел 8 от GDPR).

Обработката на лични данни, събрани за целите, посочени в буква (c), се основава на необходимостта да се отговори на вашето искане (раздел 6, параграф 1, точка. B от GDPR)

Данните за сърфиране, които се събират автоматично по време на вашите сесии за сърфиране, са необходими за целите на буква (d), за да ви позволят да използвате уеб-базирани услуги, а също така се обработват с цел преследване на законния ни интерес (раздел 6, параграф 1, точка F от GDPR) за (i) извличане на статистическа информация за използването на услугата (най-посещавани страници, посетители по час/дата, географски райони на произход и т.н.) и (ii) проверка на функционирането и подобряването на услугите.

Всички лични данни могат да бъдат обработвани въз основа на нашия законен интерес и законния интерес на трети страни за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Предоставянето на вашите лични данни не е задължително, но отказа от предоставяне на данните може да попречи на възможността да ви предоставим информацията или услугите, които сте поискали, или може да повлияе на използването на Уебсайта, що се отнася до данните за сърфиране.

Ако не се съгласите с обработването на вашите лични данни с цел маркетинг или профилиране, няма да понесете каквито и да е било увреждащи последици.

Субекти, упълномощени да обработват личните данни

Нашите служители и сътрудници, отговарящи за поддръжката на Уебсайта или правни въпроси, както и тези, които трябва да ви предоставят информацията, която сте поискали, може да имат достъп до вашите лични данни. Освен това, следните категории субекти, действащи като мениджъри на данни, могат да имат достъп до вашите лични данни: доставчици на информационни услуги, включително, но и не само, доставчици на облачни услуги; консултанти; доставчици на услуги, агенции за продажби и маркетинг.

Възможни получатели на лични данни от трети страни в рамките на Европейското икономическо пространство

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на трети страни, принадлежащи към следните категории: съдебни органи и/или полиция, когато това се изисква от закона; адвокати и адвокатски кантори, когато е необходимо да преследваме нашия законен интерес или законния интерес на трета страна при упражняване или защита на права в съда и извън съда.

Освен това, обърнете внимание, че с вашето незадължително съгласие (раздел 6, параграф 1, точка A от GDPR), ние ще съобщим вашите лични данни на други компании от групата на Sisecam, така че те да могат да ги обработват за собствени маркетингови цели (преки продажби, изпращане на рекламни материали, извършване на пазарни проучвания, търговска комуникация, проучване на степента на клиентска удовлетвореност) и изпращане на маркетингови съобщения по имейл или СМС/MMS, свързани с продукти/услуги, предлагани от тях. Несъгласие с предаването на вашите лични данни на такива компании няма да доведе до никакви последици за вас. Във всеки случай може свободно да оттеглите вашето съгласие за обработка на личните ви данни от такива компании по всяко време, като ни пишете на посочения по-горе имейл адрес.

Трансфери на лични данни към трети държави

Данните могат да се споделят и с Sisecam Dis Ticaret A.Ş. (като холдингова компания), която се намира в Турция, т.е. извън Европейското икономическо пространство, поради законните си интереси във връзка с управлението на операциите на групата. В такива случаи ви информираме, че ще прехвърлим вашите лични данни въз основа на a: стандартни договорни клаузи, изложени в Решения 2004/915 и 2001/497 на Комисията на ЕС в съответствие с GDPR. Може да поискате копие на такива клаузи, като се свържете с нас на посочените по-горе адреси.

В хода на работата на нашия Уебсайт, ние може също така да прехвърляме вашите лични данни на нашите доставчици на услуги (например доставчици на облачни услуги, доставчици на услуги за менажиране на уебсайтове, агенции за продажби и маркетинг), които могат да се намират в страни извън ЕИП, които не предлагат адекватна защита съгласно GDPR (няма адекватни решения на Европейската комисия по отношение на тези държави). Винаги, когато извършваме такива трансфери, ние ще гарантираме, че на личните ви данни се предоставя подходящо ниво на защита, като прилагаме адекватните предпазни мерки, изисквани съгласно GDPR, като стандартните договорни клаузи. Можете да поискате информация за тези предпазни мерки (напр. копие на стандартните договорни клаузи), като се свържете с нас на посочените по-горе адреси.

Права на субекта на данни

Съгласно GDPR, можете да упражните, при спазване на съответните изисквания, определени в GDPR, следните права, като ни пишете на посочения по-горе имейл адрес:

 • да поискате достъп до данните, които имаме на разположение за вас, до информация относно обработката на такива данни и да получите копие на личните данни;
 • да поискате от нас да коригираме неточни лични данни и да попълним непълни лични данни, отнасящи се до вас, с които разполагаме;
 • да поискате изтриване на личните ви данни в случаите, предвидени в чл. 17 от GDPR;
 • да поискате ограничение на обработването на личните ви данни в случаите, предвидени в чл. 18 от GDPR;
 • да получите личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и четлив за машината формат, за да можете да ги предадете на друг обект (администратор) или да поискате директно предаване на такива данни на друго лице (администратор) (така нареченото право на преносимост на данните);
 • да възразите срещу обработката на вашите данни, включително профилиране;
 • да оттеглите съгласието си за обработката на вашите данни.

Имате право да подадете жалба до български орган за защита на данните (Комисията за защита на личните данни) и/или друг компетентен надзорен орган, когато считате, че обработването на личните ви данни нарушава закона. За повече информация можете да посетите уебсайта: https://www.cpdp.bg/.

Периоди на съхранение на данни

Вашите лични данни, обработени въз основа на вашето съгласие, ще бъдат запазени, докато не оттеглите съгласието си за обработката на вашите лични данни. Информацията, необходима за доказване на вашето съгласие, обаче ще бъде запазена за целите на установяване, упражняване или защита на правни претенции в продължение на една година от датата, на която сте оттеглили своето съгласие, или от датата на последното събитие, прекъсващо давността по закон.

Данните за сърфиране се съхраняват за не повече от седем дни (с изключение на случаите, когато съдебните органи се нуждаят от такива данни за установяване на извършването на престъпления), освен ако не е необходимо по-нататъшно задържане, за да се спази приложимото законодателство или да се преследва законния ни интерес, посочен по-горе.

© Şişecam